سفارشات مشتری

1- بسته بندی بلوک

بارگیری به صورت پالتی و بسته بندی شده برای تخلیه و حمل و نقل با لیفتراک و تاورکرین

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار             شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار  شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

2- بلوک فوم دار

استفاده از فوم بصورت پرکننده داخل بلوک که باعث افزایش فوق العاده ای در مبحث عایق صوتی و حرارتی میگردد

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

3- الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن به عنوان افزودنی جهت مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط های سیمانی مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده الیاف پلی پروپیلن در بلوک تولیدی باعث افزایش مقاومت خمشی ، کششی، برشی و سایشی در بلوک میشود.

این الیاف هنگام مخلوط شدن با ملات بلوک باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بلوک نمیشود.

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

 
فواید استفاده از الیاف پلی پروپلین در بلوک :

  • افزایش مقاومت ضربه ای
  • افزایش میزان سختی و استحکام
  • کاهش شکنندگی بلوک
  • افزایش مقاومت سایشی
  • افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی
  • افزایش دوام و بهبودی مقاومت خستگی