سفارشات مشتری

1- بسته بندی بلوک

بارگیری به صورت پالتی و بسته بندی شده برای تخلیه و حمل و نقل با لیفتراک و تاورکرین

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار             شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار  شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

2- بلوک فوم دار

استفاده از فوم بصورت پرکننده داخل بلوک که باعث افزایش فوق العاده ای در مبحث عایق صوتی و حرارتی میگردد

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

3- الیاف پلی پروپیلن

الیاف پلی پروپیلن به عنوان افزودنی جهت مسلح نمودن انواع بتن و مخلوط های سیمانی مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده الیاف پلی پروپیلن در بلوک تولیدی باعث افزایش مقاومت خمشی ، کششی، برشی و سایشی در بلوک میشود.

این الیاف هنگام مخلوط شدن با ملات بلوک باعث ته نشین شدن و افزایش وزن بلوک نمیشود.

شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار شرکت پارسیان سازه,پارسیان سازه,pst,پارسیان سازه طاهری,بلوک سبک,بلوک سبک ساختمانی,آجرنما,آجرنما نسوز,آجرنمای نسوز,آجر سفال,سفال,تولید سفال ساختمانی,تولید سفال,عایق صوتی و حرارتی,بلوک فوم دار,الیاف پلی پروپیلن,کاهش شکنندگی بلوک,افزایش مقاومت سایشی,افزایش مقاومت ضربه ای,تولید سفال,تولید بلوک سبک,پوکه سبک دانه,سفال ساختمانی,سفال کنیک دار,سفال فوم دار,بلوک فوم دار

 
فواید استفاده از الیاف پلی پروپلین در بلوک :

  • افزایش مقاومت ضربه ای
  • افزایش میزان سختی و استحکام
  • کاهش شکنندگی بلوک
  • افزایش مقاومت سایشی
  • افزایش مقاومت در برابر یخ زدگی
  • افزایش دوام و بهبودی مقاومت خستگی

*

تولید پخش اجر - آجر نمای رنگی - آجر نما رنگی - قیمت آجر نسوز شاموتی - آجر رنگی - آجر نسوز رنگی - تولید کننده اجر کهنه نما - قیمت دستگاه سفال زنی - قیمت آجر نسوز سبک - تولید آجر کهنه نما - دستگاه آجر بر - تولید پخش آجر - آجر پنج سانتی نما - خرید آجر طرح کهنه - آجرهای کهنه نما - آجر گری قرمز  - آجر پومیسی - تولید آجر طرح کهنه - آجر روکار  - کارخانه های سفال - قیمت آجر 5 سانتی نما - تولید کننده انواع آجرهای روسی - قیمت آجر بخاری دیواری - قیمت آجر نمای پنج سانتی - قیمت آجر سبک - عمده فروشی آجر - قیمت آجر زرد - آجر فشاری قرمز - تولید آجر بهمنی - فروش آجر نسوز سبک - فروش آجر نسوز کونیک - تولید آجر بدون کوره - فروش آجر سبک - فروش آجر طرح کهنه - آجر مصنوعی دکوراتیو - فروش آجر کهنه نما  - تولید کننده انواع آجر های روسی - آجر مصنوعی سفید - فروش آجر زرد - قیمت آجر پنج سانتی نما - فروش و حمل آجر - قیمت آجر نمای 5 سانتی - قیمت آجر عایق نسوز - قیمت آجر نما 5 سانتی - آجر لوکس ساختمان - تولید و پخش آجر ساختمانی - آجر سقفی - فروش آجر عایق - قیمت آجر عایق - کارخانه های آجر - آجر شومینه ای - آجر قالبی - ساخت آجر سیمانی - دستگاه آجر فشاری - آجر 5 سانتی نما - قیمت آجر سه سوراخ - حمل آجر - فروش آجر سه سوراخ - تولید و فروش آجر دکوراتیو - سفال بدون شوره